ابزاری جالب برای بازیافت بطری های پلاستیکی

خلق وسیله‌ای متفاوت برای تبدیل بطری‌های پلاستیکی به طناب مورد انتقاد کاربران قرار گرفت.

به گزارش اسپوتنیک، مصرف انواع نوشابه در بطری‌های پلی استر به سرعت در حال افزایش است. این بطری‌های به همراه سایر زباله‌ها دور انداخته می‌شوند اما وسیله‌ای جالب، برای بازیافت این بطری‌های پلاستیکی طراحی و ساخته شده است که آنها را به طناب تبدیل می‌کند. این وسیله کوچک که قابلیت حمل دارد با حالتی همچون کشیدن و یا تراش کردن بطری پلاستیکی، آن را به طناب پلاستیکی تبدیل می‌کند.

کاربران درباره این وسیله نظرات متفاوتی عنوان می‌کنند برخی این ابزار را کارآمد و وسیله‌ای مناسب برای استفاده در خودرو می‌دانند. اما کاربرانی معتقدند وسیله‌های پلاستیکی در هر حالت قابل تجزیه نیستند و بازیافت دشواری دارند. این کاربران عنوان می‌کنند باید برای جمع‌آوری محصولات پلاستیکی، استفاده کمتر از آنها و پاکسازی محیط زیست از آنها، تلاش و تبلیغ کرد نه اینکه وسیله‌ای برای تبدیل آنها طراحی کرد.