۲۵ درصد محصول جو از کشتزارهای استان تهران برداشت شده‌است

به گزارش ایرنا از جهاد کشاورزی استان تهران، جبرئیل برادری روز یکشنبه با بیان اینکه بخشهای جوادآباد شهرستان ورامین و فشافویه شهرستان ری قطب تولید جو درسطح استان تهران به شمار می روند، افزود: پیش بینی می گردد هفته آینده نیز روند برداشت گندم از مزارع آغاز خواهد شد.

وی افزود: باتوجه به برگزاری جلسات مستمر خرید محصولات اساسی و هماهنگی های لازم با سایر دستگاه های دخیل در خرید و حمل محصولات استراتژیک برنامه ریزی ها با ۱۰ مرکز خرید تعیین شده گندم و دو مرکز خرید کلزا در سطح استان انحام شده است.

وی با بیان اینکه تسهیل فرآیند خرید با حضور ناظرین در این مراکز تا پایان فصل برداشت ادامه خواهد داشت، گفت: هم اکنون مراکز خرید دولتی، سیلوی تهران و سیلوهای شهرستان های مجاور آماده تحویل گندم مازاد بر نیاز کشاورزان است و هیچ گونه محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.

برادری تاکید کرد: بیش از ۴۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تهران به کشت گندم اختصاص یافته است که تلاش می‌شود در سال جاری بیش از سال گذشته گندم تولیدی استان تحویل شبکه دولتی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: بیشترین اراضی زیر کشت گندم و جو در استان تهران در شهرستان‌های ری و ورامین است که بیشترین میزان تولیدی گندم و جو در این ۲ شهرستان برداشت می‌شود.

وی همچنین درباره میزان آفات در اراضی گندم و جو در استان تهران نیز یادآور شد: با اقدامات و برنامه ریزی مناسب در سال گذشته سن زدگی مزارع گندم صفر و عاری از هرگونه آلودگی بود که امسال نیز با اقدامات مراقبتی و حفاظتی مناسب تلاش شده که این اراضی از هر گونه آفت و سموم ایمن باشند.