پایان عملیات خاکبرداری و بتن‌ریزی مخازن کارخانه کاغذسازی بیستون توسط فیرمکو/ انجام قالب‌بندی و بتن‌ریزی فونداسیون تا آخر آبان

محمدامین حمزه‌ای، سرپرست شرکت فیرمکو پارس (از شرکت‌های تابعه شستا) از پایان عملیات خاکبرداری و بتن‌ریزی مخازن کارخانه کاغذسازی بیستون توسط فیرمکو خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهندس حمزه‌ای گفت: عملیات خاکبرداری مخازن ‌کارخانه کاغذ کرمانشاه از روز یکشنبه شانزدهم آبان ماه آغاز شد و بتن ریزی مگر در روز دوشنبه هفدهم آبان به پایان رسید. آرماتوربندی فونداسیون از روز سه شنبه، هجدم آبان ماه آغاز و قالب بندی و بتن‌ریزی فونداسیون تا سی آبان به پایان می‌رسد.