نسخه های کاغذی بیمه جمع آوری می شوند

به گزارش رکنا وی گفت:نسخه نویسی الکترونیک همانگونه که استحضار دارید الزام اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در اسناد بالادستی

از جمله سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت همینطور برنامه های پنجم و ششم توسعه و قوانین بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغی هئیت دولت آمده است برای نمونه در بند (چ) ماده 70 برنامه ششم توسعه کشور و بند( ج ) ماده 70 بودجه سال 1400 بر استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه جهت ارائه خدمات درمانی مصوب و الزام شده است.

وی ادامه داد:

سازمان بیمه سلامت موظف است بر اساس این تکالیف قانونی اقدام به اجرای برنامه

نسخه نویسی الکترونیک کند و اساسا از ابتدای دی ماه 1400 کلیه پرداخت ها به سازمان

منوط به الکترونیکی شدن خدمات گردیده است.

شیر جنگ متذکرشد:

اجرای کامل نسخه الکترونیک از اول دی ۱۴۰۰ بر اساس قانون نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک از اول دی ماه ۱۴۰۰ باید انجام شود و سازمان‌های بیمه گر حق پرداخت سندهای کاغذی را نخواهند داشت. طرحی ملی و پیچیده که نیازمند همکاری همه ارکان حوزه سلامت کشور و اطلاع رسانی مناسب رسانه‌ها به جامعه است تا به طور کامل مستقر شود

دکتر رئیسی ریاست‌جمهور محترم در نامه‌ای به تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۰ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی طبق برنامه از ابتدای دی ماه اجرایی گردد.

وی در مورد اینکه

چرا نسخه الکترونیک مهم است؟ نیز گفت:

نسخه‌نویسی الکترونیک از جنبه‌های مختلف اهمیت دارد

1) استقرار دولت الکترونیک

2) همسویی با جهانی که هر ثانیه به سمت ارائه خدمات الکترونیک و فضای مجازی می‌رود

3) کاهش مصرف کاغذ

4) سد محکمی در برابر جعل و تخلف و سوء استفاده از منابع

5) امکان شناسایی و ثبت بیماران در سامانه‌ها

6) نشان دار شدن بیمار برای خدمات

7) شناسایی دریافت کننده و مصرف کننده اصلی دارو و خدمات

8) رفع مشکل مخدوش و ناخوانا بودن نسخ

9) حذف همپوشانی بیمه ای ( وجود چند دفترچه برای یک نفر)

10) کاهش تداخلات دارویی

11) عدم نیاز به همراه داشتن دفترچه برای دریافت خدمات

12) امکان دریافت خدمات از کلیه نقاط کشور

13) کنترل مصرف بی رویه دارو و تکرر دریافت دارو

14) کاهش تقاضای القایی

15) امکان اعمال قوانین و پروتکل های درمانی در فرایند تجویز و ارائه خدمت : از جمله درجه تخصص تجویز کننده – رشته تخصصی تجویز کننده ( خون و آنکولوژی، کودکان و…) سقف‌ بر اساس تعداد در بازه زمانی تعریف شده – سن – جنسیت و ….

16) شکل‌گیری پرونده الکترونیک سلامت

17) رویت تمام اطلاعات و داده ها هنگام تجویز نسخه توسط پزشک در جهت افزایش سرعت و دقت کار

18) حفظ سوابق درمانی برای بیمه شدگان

19) دسترسی بیمه های تکمیلی به سامانه نسخه الکترونیک و عدم نیاز به ارسال مستندات کاغذی

20) جلوگیری از خطاهای نسخه پیچی درداروخانه ها

21) امکان دریافت دارو های یک نسخه از داروخانه های متعدد با یک کد رهگیری

22) امکان تجویز دارو و خدمات به تاریخ آینده

رئیس اداره بیمه سلامت هشترود

وضعیت نسخه نویسی الکترونیکی در شهرستان هشترود را خوب ارزیابی نمود وگفت:

خوشبختانه با اقدامات و هماهنگی های صورت گرفته بیش از 98 درصد نسخ تولیدی الکترونیکی می باشند