جمع‌کردن بساط دلال‌بازی کاغذ و راه‌اندازی کارخانه‌های باگاس‌محور

حسین شاهمرادی جمع‌کردن بساط دلال‌بازی در بازار کاغذ و راه‌اندازی کارخانه‌های باگاس‌محور در داخل کشور را ازجمله راهکارهای بهبود وضعیت کاغذ در کشور عنوان کرد.

حسین شاهمرادی مدیر انتشارات امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره چگونگی رفع مشکلات بازار کاغذ گفت: جمع‌کردن بساط دلال‌بازی در این‌زمینه و درکل، در زمینه کتاب از همه‌چیز مهم‌تر است. همین‌مساله چند راهکار دارد که البته به آن نمی‌پردازیم اما دومین راه حل هم برای بهترشدن وضعیت کاغذ، راه‌اندازی کارخانه‌های کاغذ باگاس‌محور و نه چوب‌محور است.

وی افزود:‌ سومین‌راهکار پیشنهادی‌ام، مجهزکردن کارخانه‌ها به فناوری ابزاردقیق است. چون در حال حاضر خیلی از چاپخانه‌ها اگر بفهمند کاغذ ناشر برای انتشار کتاب، ایرانی است آن را نمی‌گیرند. چون ضخامتش و دیگر مسائل مربوط به آن برایش باعث مشکل می‌شود. چرا چاپخانه‌دارها زیر چاپ کتاب با چنین‌کاغذی نمی‌روند؟ چون با فناوری ابزاردقیق تولید نشده است.

این مدیر نشر در ادامه گفت: اگر این‌سه‌راهکار مد نظر دولت قرار گرفت و این‌کارها را انجام دادند، به‌نظرم می‌توان امیدوار بود. در غیر این‌صورت اگر وضعیت را همین‌طور که هست، رها کنند و هیچ‌کاری برای کاغذ نکنند، بهتر است. نمی‌دانم دولت جدید چگونه است اما تا همین‌چندوقت اخیر، دولت نمی‌گذاشت ناشرها برای خودشان کاغذ وارد کنند و در این‌زمینه محدودیت اعمال می‌کرد.