جلسه کمیته تخصیص، توزیع و نظارت بر کاغذ فردا برگزار می‌شود

بیست‌ و دومین جلسه کمیته تخصیص، توزیع و نظارت بر کاغذ برای رسیدگی به درخواست‌های ناشران فردا یکشنبه ۲۸ فروردین ماه برگزار می‌شود.
جلسه کمیته تخصیص، توزیع و نظارت بر کاغذ فردا برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری فارس، بیست‌ و دومین جلسه کمیته تخصیص، توزیع و نظارت بر کاغذ برای رسیدگی به درخواست‌های ناشران فردا یکشنبه ۲۸ فروردین ماه برگزار می‌شود.

از آذر ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون بیست‌ و یک جلسه کمیته کاغذ با هدف توزیع کاغذ به ناشران فعال در خانه کتاب و ادبیات ایران تشکیل شده است.

کمیته کاغذ برای رسیدگی به درخواست سایر ناشران نیز به صورت منظم و با فاصله‌های کوتاه تشکیل جلسه خواهد داد و درخواست‌ها را بر اساس معیارهای تعیین شده بررسی کرده و فرآیند تخصیص را انجام می‌دهد.

ناشران متقاضی می‌توانند درخواست‌های خود را صرفاً در سامانه توزیع کاغذ و زینک کتاب به نشانی www.paperds.ir ثبت کرده و از همان طریق نیز پیگیری کنند.