بیش از ۱۵۰هزار تن گندم در استان بوشهر برداشت شد

کبری توکلی روز پنجشنبه در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: این میزان برداشت گندم که نسبت به سال گذشته افزایش بیش از پنج برابری را نشان می‌دهد از سطح ۸۵ هزار هکتار مزارع گندم دیم و ۱۵ هزار و ۴۰۵ هکتار گندم آبی بوده است.

وی افزود: از این میزان تولید گندم ۱۲۲هزار و ۷۸۰ تن به عنوان مازاد نیاز کشاورزان به مراکز خرید گندم در این استان تحویل شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تصریح کرد: همچنین امسال ۱۴ هزار و ۸۰۰ تن گندم بذری خریداری و ۱۳ هزار تن سهم خودمصرفی کشاورزان است.

وی اضافه کرد: برای برداشت خوشه‌های طلایی گندم امسال ۷۱۷ دستگاه کمباین شامل ۷۰۰ دستگاه کمباین غیربومی سبک و سنگین از استان فارس و ۱۷ کمباین بومی کار برداشت را انجام و ۱۴ مرکز نیز کار خرید و تحویل محصول را از کشاورزان برعهده داشتند.

توکلی یادآور شد: در سال زراعی گذشته ۹۰ درصد مزارع دیم گندم استان بوشهر به دلیل خشکسالی دچار خسارت و مزرعه‌های آبی نیز با افت ۱۵ تا ۲۰ درصدی روبرو شد و در پایان تنها حدود ۳۰ هزار تن گندم برداشت و از این میزان ۲۰ هزار و۴۵۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شد.