انتقاد شدید نماینده ساری به تغییرات مدیریتی چوب و کاغذ مازندران: این برکناری ابهام انگیز است

شرکتی که تولید و فروش در آن خوب بوده و به سود دهی بیش از انتظار هلدینگ “آینده پویا” رسیده چرا باید ناگهان مدیرعامل موفقش را برکنار کنند؟!
نماینده مردم ساری و میاندورود؛ انتقاد شدید خود را از نحوه برکناری مدیرعامل چوب و کاغذ مازندران اعلام کرد.

به گزارش “ایلنا” از ساری، منصورعلی زارعی؛ عملکرد “علی اکبرصفریان” را قابل قبول و رضایت بخش توصیف کرد و گفت: تصمیم هیات مدیره مجموعه هلدینگ “آینده پویا” وابسته به بانک ملی ایران در برکناری این مدیر موفق دارای ابهام است و بنده از شخص استاندار و دستگاه های نظارتی استان مازندران انتظار دارم به این موضوع ورود کنند.

نماینده ساری در مجلس گفت: در تماس با مدیرعامل هلدینگ “آینده پویا” تاکید کردم که مسئولیت این تصمیم نابخردانه با شما و مدیرعامل بانک ملی ایران است و اگر مشکلی پیش آید؛ باید جوابگو باشید که در جواب گفتند به دلیل فشارهای هیات مدیره این هلدینگ، تصمیم به برکناری شخص صفریان گرفته ایم.

“زارعی” گفت: شرکتی که تولید و فروش در آن خوب بوده و به سود دهی بیش از انتظار هلدینگ “آینده پویا” رسیده چرا باید ناگهان مدیرعامل موفقش را برکنار کنند؟! من ضعف استاندار و دستگاه های نظارتی استان و نوعی لابی گری را احساس می کنم.

او بار دیگر عملکرد مثبت مدیرعامل منصوب هلدینگ “آینده پویا” و رضایت کامل شورای کارگری و کارگران چوب و کاغذ مازندران را یادآور شد و گفت: به عنوان نماینده مردم ساری و استان نسبت به چوب وکاغذ مازندران حساسیت ویژه ای داریم و نگران آینده شرکت با توجه به مسائل پیش آمده هستیم.

زارعی گفت: یک زمانی می خواستند این شرکت را به بخش خصوصی واگذارکنند و ما با تمام دستگاه های اجرایی و ریاست محترم قوه قضاییه مکاتبه کردیم تا موضوع منتفی شود؛ هلدینگ “آینده پویا” با بررسی تمام جوانب ، همین آقای صفریان را معرفی کرد و انصافا هم امور شرکت را خوب پیش بردند؛ حالا چگونه می شود در حالی که نه استاندار و نه نهادهای نظارتی در جریان نیستیم؛ به یکباره مدیرعامل را تغییر می دهند.

او گفت: چوب و کاغذ افتخار صنعت مازندران و ایران است و اشتغال هزاران نفر بستگی به پویایی آن دارد؛ از تمام نهادهای مسئول می خواهم به موضوع برکناری ابهام انگیز مدیرعامل موفق این شرکت ورود کنند.