احیای موقت کارخانه ای که ۷۰ درصد نیاز کشور به دفاتر دانش آموزی و کاغذ اداری را تامین می کند

کارخانه سروستان سپاهان تولید کننده دفتر مدرسه و کاغذ مورد استفاده ادارات که ۷۰ درصد احتیاجات کشور را تامین می کند، پس از ۲ ماه وقفه در تولید، با همکاری ستاد احیای واحد های راکد به چرخه تولید بازگشت.