ناشران دگراندیشی که با رانت خواری کاغذ دولتی چاق‌تر شدند

علیرضا بهرامی، کارشناس رسانه و نشر، در یک برنامه تلویزیونی، حرف‌های دقیق و در عین حال تکان‌دهنده‌ای زده است از رانت کاغذ و قصه تکراری رانت خواران در پخش کاغذ دولتی.

بهرامی با حضور در برنامه «بی چارچوب» شبکه چهار درباره رانت خواری کاغذ دولتی، موضوع کاغذ و حواشی رانت پیرامون این موضوع گفت: «آماری آمده است که در کمتر از دو سال، برخی از ناشران کتاب تا ۲۶ هزار بند کاغذ گرفته‌اند و ناشری که تا این حد برای حدود ۵۰۰ روز کاغذ دریافت کرده، باید طی این زمان روزی بین ۵ تا ۱۰ عنوان کتاب تولیدی منتشر کرده باشد؛ یعنی ماهی حداقل ۱۵۰ عنوان جدید.

درحالیکه پرکارترین ناشرها در ماه چیزی حدود ۱۰ عنوان جدید ممکن است منتشر کنند. مساله وقتی قابل دفاع نمی‌شود که ناشرانی وجود دارند که واقعا ناشر هستند، بنگاه‌های کوچک نشر دارند و کتاب‌های آن‌ها مجوز نشر دارد؛ ولی نتوانستند کتاب‌ها را چاپ کنند، چون نتوانستند کاغذ دولتی دریافت کنند.

وقتی شما که نماینده صنف در کارگروه مربوطه بودید و به این افراد ۱۰۰ بند کاغذ ندادید، ولی برای انتشارات خودتان بین ۱۰ هزار تا ۲۵ هزار بند کاغذ تخصیص دادید، سوال پیش می‌آید که آیا شما امانت‌داران درستی بودید؟».