سود هر سهم «چکاپا» کاهشی شد

گروه صنایع کاغذ پارس در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۷۹ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۱۱۸ اعلام شده بود، از کاهش ۳۳ درصدی در هر سهم حکایت دارد.

 

به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، گروه صنایع کاغذ پارس با سرمایه ۹ هزار و ۳۵۸ میلیارد و ۶۵ میلیون ریال، صورت‌های مالی ۹ ماهه دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

گروه صنایع کاغذ پارس در دوره یاد شده، مبلغ ۷۳۶ میلیارد و ۲۲۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۷۹ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش ۳۳ درصدی برخوردار است.

یادآوری می‌شود چکاپا در دوره ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۱۱۸ ریال و سود خالص را یک هزار و ۱۰۵ میلیارد و ۲۷۸ میلیون ریال قید کرده است.