خاوازی: برای مصرف داخل گندم نیازی به واردات نداریم

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد که به میزان مصرف داخل گندم در کشور تولید می‌شود و نیازی به واردات وجود ندارد اما برای تأمین ذخایر استراتژیک کشور بعضا واردات صورت می‌گیرد.

 

به گزارش ایسنا، کاظم خاوازی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن پاسخ به سوال نماینده تهران در خصوص علت حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم از سال ۹۴ و انحصار واردات گندم برای برخی از افراد خاص چیست؟ بیان کرد: این سوال به سال‌های ۹۳ و ۹۴ بازمی‌گردد و همان طور که مطلع هستید بنده از اردیبهشت‌ماه وارد وزارتخانه شدم اما به احترام آقای خضریان همه اسناد را عادلانه بررسی کردم. براساس ماده ۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت طرح‌های تملک دارایی در بازه‌ زمانی مشخص شروع شده و در زمان مشخصی نیز پایان می‌یابد. طرح خودکفایی گندم نیز از سال ۸۲ آغاز شده و در سال ۹۲ پایان یافته است. هدف از این طرح تولید ۱۱۷.۳ میلیون تن گندم بوده است که در این طرح ۱۴۱ میلیون تن گندم تولید شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: طرح خودکفایی گندم در فاصله سال ۸۲ تا ۹۲ اجرایی شده است و طرح دیگری تحت عنوان ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی از سوی سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسیده و جایگزین این طرح شده است.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تصریح کرد:‌ براساس بررسی‌هایی که بنده انجام داده‌ام در پنج سال پایانی طرح خودکفایی گندم ۴۹.۵ میلیون تن گندم تولید شده است که به طور میانگین سالیانه ۹.۹ میلیون تن می‌شود اما در پنج سال بعد از پایان این طرح و آغاز طرح خوداتکایی در محصولات راهبردی، تولید گندم به ۶۵.۲ میلیون تن رسیده است که به طور میانگین سالانه ۱۲ میلیون تن می‌شود. از نظر خرید نیز در پنج سال پایانی طرح خودکفایی گندم ۹۲ میلیون تن گندم خریداری شده است و در پنج سال بعد از پایان این طرح ۴۵ میلیون تن خرید گندم داشته‌ایم.

وی در ادامه تأکید کرد:‌ در حوزه واردات نیز در پنج سال پایانی طرح خودکفایی گندم ۱۹ میلیون تن واردات داشته‌ایم و در پنج سال بعد از پایان این طرح و آغاز طرح جدید میزان واردات به ۵.۴ میلیون تن رسیده است. این نگرانی که به تولید گندم آسیب وارد شود براساس آمار رد شده و اعتبارات طرح خودکفایی در طرح جایگزین مورد حمایت قرار گرفته است.

وی در ادامه پس از استماع صحبت‌های نماینده تهران بیان کرد:‌ بنده با نکاتی که آقای خضریان مطرح کردند موافقم اما چند نکته وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. زمانی که ردیف اعتباری برای خوداتکایی در محصولات راهبردی به وزارتخانه تزریق شد شاهد اتفاقات خوبی در تهیه بذر، مکانیزاسیون، در تهیه کود و تهیه سایر نهاده‌های کشاورزی بود که باعث تثبیت تولید گندم شد. ما برای مصرف داخل هیچ نیازی به واردات نداریم و به میزان مصرف در داخل کشور تولید گندم صورت می‌گیرد.