ایجاد بوستان خانواده در راستای کاشت یک میلیارد درخت

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و هشتمین نشست طرح کاشت مردمی یک میلیارد درخت با حضور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و رؤسا سازمان سایر استان‌ها حضوری و مجازی برگزار شد.

نقی شعبانیان، معاون جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ابتدای نشست گفت: هر جا نهال کاری و جنگل کاری انجام شود شناسنامه تهیه شده و بر اساس طرح عمل می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه کاری بدون برنامه انجام نمی‌شود، افزود: بر اساس زمان بندی، گودبرداری در خیلی از استان‌ها صورت گرفته و در انتظار بارش پاییزی هستیم که کار شروع شود.

وی اظهار کرد: فرصت کم و حجم کار بالا است اما از برنامه عقب نیستیم.

شعبانیان با اشاره به تفاهم نامه‌های منعقد شده، تصریح کرد: ۴۰۰ تفاهم نامه در سطح ملی و استانی با نهادهای مختلف انجام شده که باید در راستای پویش بذرکاری و نهال کاری جریان سازی شود.

معاون جنگل سازمان منابع طبیعی کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به ایجاد بوستان خانواده گفت: در این بخش مدیران استانی سازمان منابع طبیعی باید برنامه‌ریزی داشته باشند که در مرکز دستورالعمل‌های آن آماده شده است.

وی اظهار کرد: فضاهایی مناسب در اطراف شهرها و روستاها تحت عنوان بوستان خانواده تخصیص داده شود. هر فرد به هر دلیلی می‌خواهد نهالی بکارد اما نگهداری آن بسیار مهم است. این کاشت می‌تواند در این بوستان خانواده باشد که برای نگهداری این نهال‌ها باید بوستان‌ها متولی داشته باشند. کار در حال پیگیری است.